Przejdź do treści
Finter

PRZEWODNIK PRZED SPOTKANIEM

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (RPA)

WPROWADZENIE

Zrozumienie RPA

RPA to rewolucyjna technologia, która wykorzystuje roboty programowe lub “boty” do automatyzacji powtarzalnych zadań opartych na regułach, umożliwiając pracownikom skupienie się na bardziej strategicznych i wartościowych działaniach.

Procesy nadające się do automatyzacji

Przy rozważaniu procesów do automatyzacji ważne jest zidentyfikowanie zadań, które są powtarzalne, oparte na regułach i wiążą się z dużymi wolumenami danych lub transakcji.

Lista nie jest wyczerpująca.

Procesy NIEnadające się do automatyzacji

Mimo że RPA jest niezwykle wszechstronne, niektóre procesy mogą nie nadawać się do automatyzacji. Istotne jest zidentyfikowanie tych scenariuszy, aby nakreślić realistyczne oczekiwania co do zakresu automatyzacji. Oto kilka przykładów:

Jak przygotować się do pierwszego etapu automatyzacji

Na podstawie tej analizy powinieneś być w stanie określić 3-4 procesy o najwyższym priorytecie i potencjale do automatyzacji.

Co to jest RPA (wraz z przykładem)

Wideo objaśniające